Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Dla rodziców

 Zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00



DYŻURY WAKACYJNE


"Cała Polska czyta dzieciom".W roku szkolnym 2018/2019, podobnie jak w latach ubiegłych, nasze Przedszkole realizuje program kampanii społecznej. Jednym z naszych zadań jest włączanie Rodziców do czytania dzieciom w Przedszkolu. Prosimy chętnych Rodziców do zgłaszania się do Pań nauczycielek w poszczególnych grupach.