Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Rada Rodziców

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty w kwocie 100 zł (lub w dwóch ratach po 50 zł) na numer konta: 27 8783 0004 0028 8310 2000 0001

Tegoroczna wpłata będzie przeznaczona na zorganizowanie w ogrodzie przedszkolnym rabatek kwiatowo - warzywnych oraz szklarenki.