Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Historia

1 marca 1967 roku dokonano aktu otwarcia Państwowego Przedszkola Nr 10 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgierzu. Placówkę przedszkolną organizowała Alicja Flies, która została kierownikiem. Przedszkole jako jednooddziałowe działało w latach 1967 – 1972. Od 1 września 1972 roku powstał drugi oddział. Przedszkole pracowało w bardzo trudnych warunkach. Sąsiedztwo szkoły krępowało, gdyż inny był rozkład dnia w przedszkolu, a inny w szkole. Był to okres, kiedy rodzice z ogromnym zapałem pomagali w rozwiązywaniu wszystkich problemów.

Zbliżał się rok 1976. Zakłady Przemysłu Wełnianego „ZELTOR” rozpoczęły budowę budynku przeznaczonego pod przedszkole zakładowe. W styczniu 1977 roku teren został ogrodzony, zaczyna się budowa. Prace budowlane posuwały się szybko, z uwagi na konstrukcję budynku „typ fiński”. 

Kwiecień – budynek ukończono, a wewnątrz trwały prace wykończeniowe.Porządkowano teren wokół przedszkola, układano chodniki, ustawiano sprzęt ogrodowy. 

Ważna dla nas data 30 kwietnia 1977r. – otwarcie Przedszkola nr 10 przy Z.P.W. ZELTOR w Zgierzu. Przecięcia wstęgi dokonała wiceminister przemysłu wełnianego M. Wąsowicz. Zaproszonych gości witała dyrektor przedszkola A. Flies i mali gospodarze.

Goście mieli możliwość zwiedzenia nowej placówki. 

Minęło 10 lat od chwili otwarcia placówki. W tym czasie przedszkole zmieniało swoje oblicze. 
W 1982 roku dyrektorem przedszkola została M. Witczak.

        
  

  

Widok na pobliskie zakłady ZPW „ZELTOR”. Wejście ozdabiają iglaki i krzewy ozdobne.

  

Starsze przedszkolaki często odpoczywają na ławeczkach, oraz chętnie bujają się na konikach, mile spędzając czas.

W roku 1991 pani dyrektor M. Witczak odeszła na emeryturę.Stanowisko dyrektora w drodze konkursu objęła pani J. Pacholczyk.
Placówka w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie, zmienia się wystrój przedszkola, prowadzone są remonty i modernizacje. Podnosi się estetyka pomieszczeń. Do klas, w których przebywają starsze dzieci zakupiono nowe zestawy mebli. Przedszkole systematycznie doposażane jest w pomoce dydaktyczne.W roku 2010 pani dyrektor J. Pacholczyk odeszła na emeryturę a stanowisko dyrektora objęła pani Ewa Cuber.