Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Organizacja

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku  w godzinach 06.30 - 17.00.

Podstawa Programowa realizowana jest od godziny 8.00 do godziny 13.00. Pobyt dziecka w tym czasie w przedszkolu  jest bezpłatny.

6:30 – 8:20
Schodzenie się dzieci, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, zabawy rozwijające mowę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci,wspólne zabawy z udziałem nauczyciela oraz zabawy samorzutne, czynności porządkowe i przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00
Śniadanie.
9:00 – 11:30
Realizacja zadań edukacyjnych organizowana przez nauczycielki w różnych sferach aktywności dziecka dostosowana do możliwości rozwojowych dziecka
* praca w zespołach
* praca z całą grupą
* praca indywidualna
Spacery, wycieczki,sytuacje okolicznościowe, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub sali, czynności higieniczno-porządkowe i przygotowanie do obiadu. 
11:30 – 12:00
Obiad.
12:00 – 14:30
Poobiedni relaks: w grupie najmłodszej leżakowanie, w grupach starszych wyciszenie dzieci z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych
* praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
* propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci
* zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności
* spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub sali.
14:30 – 15:00
Podwieczorek.
15:00 – 17:00
Wspólne i indywidualne formy pracy z dzieckiem,aktywność własna dzieci, zabawy zgodne z zainteresowaniami, wspierające indywidualny rozwój dziecka.