Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Programy

 Pracę dydaktyczno - wychowawczą opieramy o następujące programy:

- "Kocham przedszkole" Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej - Mieszek

- "Wokół przedszkola" Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa M. Kwaśniewskiej, J Lendzian, W. Żaby - Żabińskiej

- "Dzieciaki w akcji" autorstwa A. Łuścińskiej

- "Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu"