Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Programy

 Pracę dydaktyczno - wychowawczą opieramy o następujące programy:

  • "Rozwój - Wychowanie - Edukacja" - Program Wychowania przedszkolnego A. Stalmach- Tkacz, K. Mucha
  • "Wokół przedszkola" Program wychowania Przedszkolnego M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba Żabińska
  • "Plac zabaw" Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Ewy Janus
  • "Program zajęć dodatkowych - Koło Warcabowo - Szachowe MP 10 w Zgierzu