Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu

Rekrutacja

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Uwaga

Dnia 19 marca 2020 r. zapraszamy do przedszkola dzieci pragnące rozpocząć edukację w naszej placówce o września tego roku na DNI OTWARTE. Prosimy o przybycie na godzinę 8.50. Serdecznie zapraszamy.

 

Nabór elektroniczny:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021 - otwórz

Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021 - otwórz

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz.1048 ze zm.) -otwórz

Uchwała Nr XIII/167/2019  Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października  2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz -otwórz

 

Uwaga rodzice dzieci (rocznik 2016, 2015, 2014) uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/20.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: od 21 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.
Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Deklaracja kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 będzie dostępna od 21 lutego 2020r.